آخرین خبرها

بایگانی برچسب ها : ستان یا سینه زنان

کتاب نکاتی در رابطه با پستان یا سینه زنان

کتاب نکاتی در رابطه با پستان یا سینه زنان ساختار پستانھا… چگونه به حفظ زیبایی و طراوت سینه ھا بپردازیم؟ چرا پستانھا داراری فرمھای متفاوت ھستند؟ چرا ھمه پستانھای دارای سفتی و استحکام یکسان نیستند؟ چرا معمولاً یکی از پستانھا بزرگتر از دیگریست؟ نوک فرو رفته پستان… این دیگر چیست؟! آیا امکان موزدایی در ناحیه نوک پستان وجود دارد؟ ادامه مطلب »

This site is protected by wp-copyrightpro.com