آخرین خبرها

بایگانی برچسب ها : کتاب نکاتی در رابطه با پستان یا سینه زنان

کتاب نکاتی در رابطه با پستان یا سینه زنان

کتاب نکاتی در رابطه با پستان یا سینه زنان ساختار پستانھا… چگونه به حفظ زیبایی و طراوت سینه ھا بپردازیم؟ چرا پستانھا داراری فرمھای متفاوت ھستند؟ چرا ھمه پستانھای دارای سفتی و استحکام یکسان نیستند؟ چرا معمولاً یکی از پستانھا بزرگتر از دیگریست؟ نوک فرو رفته پستان… این دیگر چیست؟! آیا امکان موزدایی در ناحیه نوک پستان وجود دارد؟ ادامه مطلب »

This site is protected by wp-copyrightpro.com